پلان استراتیژیک

شماره عنوان فایل
1 استراتژی انکشاف ملی افغانستان (فشرده‌ی استراتژی 1387 - 1391) مشاهده و دانلود
2 پلان استراتژیک 1390 - 1394 مشاهده و دانلود
3 پلان استراتیژیک مشاهده و دانلود
4 پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری طی سال مالی 1398 مشاهده و دانلود
5 پلان کار مشاهده و دانلود