اعلان 15 بست کمبود رتبه سه و چهار از طریق سیستم رتب و معاشات

reza_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۹:۲۳
اعلان 15 بست کمبود رتبه سه و چهار از طریق سیستم رتب و معاشات

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

به منظور سپردن کار به اهل آن و ایجاد اداره‌ی سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت به تعداد 3بست رتبه سوم و 12بست رتبه چهارم خویش را از طریق رقابت‌آزاد سیستم الکترونیکی به معرض اعلان می‌سپارد.

شماره

عنوان وظیفه

ریاست‌ها

تعداد بست

لایحه‌ی وظایف

1 آمریت توزیع زمین و هماهنگی پارک‌های صنعتی  توزیع زمین و مراقبت از پارک‌های صنعتی 1 مشاهده و دانلود
2 مدیرعمومی تصفیه مالی و حسابی 1 مشاهده و دانلود
3 مدیرعمومی تحلیل و پلان‌گذاری مالی (FP&A) و عواید "          " 1 مشاهده و دانلود
4 کارشناس موافقت‌نامه‌های کشورهای آسیای مرکزی و شرق آسیا موافقت‌نامه‌های تجارتی و ترانزیتی 1 مشاهده و دانلود
5 کارشناس هماهنگی مارکیت‌های زون مرکز انکشاف تشبثات کوچکتر، کوچک و متوسط امور مستهلکین 1 مشاهده و دانلود
6 مدیرعمومی هماهنگی خدمات امورکوچی‌ها دفتر 1 مشاهده و دانلود
7 آمر پلان و تطبیق پروگرام‌های انکشافی انکشاف پارک‌های صنعتی 1 مشاهده و دانلود
8 آمر تکنالوژی معلوماتی و انکشاف سیستم‌ها حمایوی ثبت مرکزی 1 مشاهده و دانلود
9 سکرتر اجرئیوی مقام وزارت دفتر 1 مشاهده و دانلود
10 کارشناس پالیسی تجارتی کشورهای جنوب آسیا و چین انکشاف و تطبیق پالیسی تجارت 1 مشاهده و دانلود
11 کارشناس واحد ارایه‌ی معلومات و دیتابیش صادرات انکشاف صادرات 1 مشاهده و دانلود
12 کارشناس تحلیل امورمحیط زیست پارک‌های صنعتی انکشاف پارک‌های صنعتی 1 مشاهده و دانلود
13 کارشناس تحلیل اموراقتصادی و اجتماعی پارک‌های صنعتی "          " 1 مشاهده و دانلود
14 کارشناس موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌ی کشورهای اتحادیه اروپایی و امریکایی موافقت‌نامه‌های تجارتی و ترانزیتی 1 مشاهده و دانلود
15 سکرتر ثبت مرکزی و مالکیت‌های فکری 1 مشاهده و دانلود

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید

بناً متقاضیان محترم واجدشرایط بست‌های فوق‌الذکر می‌توانند از تاریخ 6/5/1400 الی 17/5/1400 از طریق سایت وزارت صنعت و تجارت و سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وسایر سایت‌های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده، بعد از خانه‌پوری تمام اسناد خویش را اسکن و در یک فایل PDF که حجم آن از (5MB) بیشتر نباشد ضم نموده؛ طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس (hr.moci2021@gmail.com) ارسال نماید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies