جلسه SPEACA: آقای اجمل احمدی به تاریخ 17 نومبر در جلسه SPEACA که جهت اتصال منطقوی در شهر عشق آباد برگزار گردیده بود، اشتراک نمود

yonus_shafaq
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ - ۱۴:۲۹
جلسه SPEACA: آقای اجمل احمدی به تاریخ 17 نومبر در جلسه SPEACA که جهت اتصال منطقوی در شهر عشق آباد برگزار گردیده بود، اشتراک نمود

آقای احمدی نیز با همتای ترکمنستانی اش آقای "قربان نظروف" ملاقات داشت و روی چگونگی رشد تجارت میان دو کشور بحث نمودند. وی نیز با نماینده های کشور های همسایه دیدار نمود و در رابطه به ایجاد نمایشگاه ها توسط حکومت ترکمنستان در شهر عشق آباد و اشتراک در انجمن آسیای میانه-اتحادیه اروپا در سال آینده جهت تقویت بخشیدن روابط منطقوی با نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای میانه بحث و گفتگو نمود.